Festival Permakultúra v meste ve Zvolenu

Saša Vepryková

Již sedmým rokem se konal na Slovensku festival Permakultúra v meste. Akce se uskutečnila v sobotu 25. listopadu 2017, prvním rokem ve městě Zvolen. Tématem letošního festivalu byla VODA.

Měsíc listopad byl letos nadupaný permakulturou. Týden poté, co jsem se zúčastnila dvoudenní Permakulturní konference v Praze v Toulcově dvoře, jsem se vydala čerpat další zkušenosti k sousedům. Dlouhé zimní večery se blíží, a tak bude prostor ke zpracování všech informací a plánování u krbu.

Atmosféra festivalu mě absolutně pohltila. Velkorysé prostory Domu kultury ŽSR skvěle posloužily akci, které se zúčastnilo přes 350 lidí. Pestrý program probíhal současně na čtyřech pódiích v různých sálech. V zrcadlovém sálu probíhaly workshopy, pak zde byl přednáškový sál, škola permakultury a sál, kde se konaly akce lokálních organizací. Nechyběl ani dětský koutek, který byl velmi užitečný vzhledem k hojné účasti dětí.

Nabitý program na několika patrech v jeden den, přiznám se, že nebylo lehké se rozhodnout, kde zakotvit. Množství i kvalita účinkujících by rozhodně stály za celý víkend.

Jedním z projektů, který se mě osobně nejvíce dotkl, byl http://www.sadlivia.sk a stojí za ním “gazdovia” Ivana Balážová a Gabriel Škabla. Není to jen eko sad bez použití chemikálií, jedná se především o kus Země, který byl zachráněn ze spárů konvenčního zemědělství a díky těmto dvěma nezdolným jedincům je přetvářen v oázu života. Ostatně o tom se můžete přesvědčit na videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=DtuUWzAGdb8&t=16s.

Dalším z účinkujících, o kterém bych se ráda zmínila, bylIng. Miroslav Hrib, PhD. za Blue Alternative Nadácia. Ta sdružuje aktivní lidi se zkušenostmi s ekologickým využitím dešťové vody v městských zónách, hospodářské a lesní krajině. Předvedl mnoho ukázkových projektů ve městě Zvolen. Konkrétně se jedná o zaměření tepelných zón ve městě a následný plán možného zlepšení stávající situace. Například: rekonstrukce střech na střechy s travnatým porostem, utváření jezírek, svejlů, podzemních a nadzemních nádrží na zachytávání dešťové vody, výsadba stromů, aj. Cílem nadace je změna myšlení aktivního činitele-stavitele-uživatele, který utváří prostor. Těmi jsme my všichni, takovými projekty se můžeme inspirovat a volit lepší řešení pro utváření svého okolí.

Les – voda a lesní permakultura, to je téma, o kterém mluvil Ing. Michal Wiezik, PhD. Zabývá se také problematikou managementu chráněných území. Jedním z mnoha problémů je aktivní zpracování kalamity v chráněné lesní krajině. Tímto extrémně hrubým zásahem lidské ruky a těžkých strojů v lese dochází k nenávratné ztrátě původního biotopu. Pro vizuální nastínění zde: https://www.youtube.com/watch?v=6nPb-cLMGmQ

Velmi silným zážitkem bylo každoroční udělování ocenění Rohu hojnosti, které se předává jedincům, jež dlouhodobě šíří myšlenky permakultury. Roh hojnosti byl udělen in memoriam Hele Vlašínové. Převzal ho manžel Mojmír Vlašín s dcerou Světlanou Jálovou.

Za zmínku stojí víc projektů, ale o tom se můžete přesvědčit zhlédnutím záznamů z přednášek, které v dohledné době budou na http://www.akademiesobestacnosti.cz/. Další videa a fotky budou k dispozici na webu pořadatelů http://festival.permakultura.sk/.

Příjemným a realizovatelným požadavkem organizátorů festivalu Permakultúra ve meste bylo, aby si účastníci přinesli vlastní nádobí a odpad se tak produkoval v co nejmenší míře. Většina návštěvníků tento požadavek respektovala.

Na festivalu bylo možné dát si výborný, převážně veganský oběd a jiné dobroty. Nechyběla ani skvělá káva z https://www.habeshcoffee.sk/. Také byla k dispozici spousta bylinkových produktů, knihkupectví, bezobalový prodej potravin a mnoho dalšího.

Každý, kdo přispěje k tomu, aby se myšlenka tvoření šířila dál, si zaslouží obdiv a podporu. A proto jsem vděčná všem, kteří organizovali, uskutečňovali a vedli festival Permakultúra v meste.

Děkuji a těším se na příští rok!

Autorka je členkou Permakultury (CS) a absolventkou Úplného kurzu permakulturního designu v roce 2017. 
Fotografie : Slavo Uhrin