Mezinárodní PDC – Úplný kurz permakulturního designu 2015

Od 1. – 16. srpna 2015 jsme na Sluňákově pořádali první mezinárodní Permaculture Design Course * v ČR a zde si můžete přečíst, jak se nám líbilo a dařilo.

20 účastníků kurzu se sjelo z různých částí Evropy – Česko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Holandsko, Velká Británie, Španělsko a Jaqueline přiletěla z Honk Kongu. Lektor Tomas Remiarz přijel z komunity a co-housingu Wheatstone v Anglii, kde mezi učením kurzů, konzultacemi a psaním knih a článků také renovuje se skupinou přátel viktoriánskou vilu s přiléhajícím pozemkem asi 4 hektarů lesa a zahrad. Tým lektorů sestával ještě ze 4 pozvaných českých a slovenských lektorů, kteří si mohli nejen užít úžasnou atmosféru místa a kurzu, ale také vyzkoušet trochu jiný styl vyučování, než na jaký jsme zvyklí.

Sešli jsme se na Sluňákově, což je Centrum ekologických aktivit a zároveň Domem přírody Litovelského pomoraví a bránou do místní CHKO Litovelské pomoraví. Dům byl postaven podle ekologických principů jako nízkoenergetický, a tak nás všude vítalo dřevo, sklo a hlína, občas beton. Učebny i pokoje prostorné a světlé, na dveřích pokojů jsme každý měli namaloveného nějakého vodního tvora – obyvatele lužních lesů, které jsou doslova za rohem. Venku je 15 hektarů přiléhajícího areálu, který byl nejdříve nechán samovolnému vývoji (sukcesi) ze zamokřeného pole v les a louky a většina vegetace je tak přirozeně náletová. Postupně byl vytvarován promyšlený systém kanálů a jezírek a v roce 2014 byl pak areál „osazen” také uměleckými objekty, které spojují člověka s přírodou přes umění a zajímavé tvary. Mezi nimi jsou Slunečná hora, Lesní chrám, Kouzelný les anebo Rajská zahrada, která však vypadá jako Noemova Archa, a v ní jsme měli i závěrečné slavnostní předání certifikátů. Nedá se dost dobře popsat, jak tohle spojení umění a přírody s člověkem funguje a ladí – musíte zkrátka vidět naživo, takže neváhejte zajet k Olomouci do Horky nad Moravou – Sluňákov je otevřen celoročně :-). www.slunakov.cz

Všichni, kdo pracují nebo dobrovolničí na Sluňákově se postarali o naše vzorové zázemí a vyšli vstříc našim přáním před i během kurzu. Nejúžasnější ovšem byla kuchyně a paní kuchařka, která pro nás vykouzlila jídelníček vegetariánský a veganský, a navíc jsme si vystačili 14 dnů bez banánů ! Hanácko je úrodný kraj a to se vyznačuje nemalými porcemi, a i když jsme někteří měli předcevzetí si nepřidat, občas to nebylo dost dobře možné. V okolních vesničkách jsme navštívili malé domácí pivovary, a rádi jsme si půjčili kola, někteří začali ráno běhat 🙂

Počasí v srpnu bylo velmi horké a suché a tak jsme uvítali různá zákoutí v areálu, i blízké lužní lesy a rybníky. Součástí intenzivního programu byla i kažodenní hodina pozorování v přírodě, kdy jsme každý/á uvítali chvilku pro sebe a odnášeli si své osobní objevy. Potkali jsme se s ondatrami, lednáčky a užovkami, spoustou žab a malého i velkého hmyzu, … jen bobr ve svém bobřím hradu zůstal věrný své plachosti a vycházel opravdu v těch dobách, kdy my jsme už spali. Mohli jsme jen vidět stopy po jeho stavební aktivitě.

PDC není zcela praktickým kurzem, kdy bychom sázeli stromy a stavěli domy. Učíme se na něm, jak si všímat, sbírat informace a jak s nimi pracovat při navrhování permakulturních systémů. Tou praktickou částí kurzu jsou však konkrétní cvičení a práce ve skupině, a také výlety a exkurze. Naučili jsme se jak testovat půdu, jak měřit vrstevnice v krajině, o množení rostlin a semenaření, měli jsme tu možnost podívat se na Těšíkovskou bydlinu – jeden s ukázkových permakulturních projektů z naší Mapy. Volný den v polovině kurzu mnozí strávili u vody anebo návštěvou blízké Olomouce, s jejími kašnami a kavárnami :-). Večery byly určeny pro sdílení účastníků a jejich zkušeností z celého světa (mnozí z nás jsou woofeři) a zajímavých projektů anebo tématických filmů. Také jsme vyměňovali semínka, která jsme přivezli a sdíleli zkušenosti o pěstování.

v srpnu 2015 jsme na Sluňákově pořádali první mezinárodní Permaculture Design Course (PDC) v ČR, na který přijelo 20 účastníků z různých částí Evropy – Česko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Holandsko, Velká Británie, Španělsko a Jaqueline přiletěla z Honk Kongu.

Lektor Tomas Remiarz přijel z komunity a co-housingu Wheatstone v Anglii, kde mezi učením kurzů, konzultacemi a psaním knih a článků také renovuje se skupinou přátel viktoriánskou vilu s přiléhajícím pozemkem asi 4 hektarů lesa a zahrad. Tým lektorů sestával ještě ze 4 pozvaných českých a slovenských lektorů, kteří si mohli nejen užít úžasnou atmosféru místa a kurzu, ale také vyzkoušet trochu jiný styl vyučování, než na jaký jsme zvyklí.

What can I say ‘a fabulous learning experience, I learnt so much during the course and enjoyed the opportunity to apply the knowledge during the group project and presentation during the second week.’ ‘The course was taught by a number of teachers, all of whom put so much into teaching us, the variety of teaching methods was stimulating and encouraged deep learning.’ ‘We were well cared for, the days well planned and adapted to the various needs of the group and the accommodation within an eco-building was prefect with interesting grounds to explore’ ‘ Being part of an international course gave an interesting insight into permaculture around the world.’… Mike

I thought I understand permaculture before and that I can design gardens, but after lectures from Tomas I finally see the practical impact of permaculture design in all of my activities. And don’t forget about patterns… patterns everywhere! All together with lots of nice people, great organization and nice food….Jozef

  • ) Permaculture Design Course = Úplný kurz permakulturního designu

Úplný kurz permakulturního designu je kurz se stálým obsahem, který je uznávaný po celém světě. Říká se mu 72 hodin permakultury a pořádá se buď v jednom kuse (tj 14 dnů) anebo je rozdělen na jednotlivé bloky do kapitol a víkendů, což mnohdy lépe vyhovuje účastníkům a jejich časovému nasazení. Přesný obsah kurzu je však vždycky aktuálně upravován pro potřeby účastníků, aby lépe chápali a také si odnesli maximum z možného.

Kurz má několik částí – kapitol – které se týkají obecných principů v přírodě a krajině, využití vody a dalších živlů a energií, a také má část projektovou, kdy se účastníci rozdělí do několika skupin a pracují na konkrétním návrhu (designu) se všemi vědomostmi a nástroji, které se naučili v prvním týdnu. Tento svůj „projektový design” pak prezentují a na závěr kurzu dostanou certifikát o absolvování kurzu PDC. Dvoutýdenní nálož permakultury může hlouběji zapadnout tam, kam má, a mezinárodní kurz má také tu výhodu, že se dozvíme mnohé o permakulturním dění v okolních státech a ve světě. V neposlední řadě se hodně dozvíme o diverzitě v lidském společenství.