Členství, Eva Hauserová

Členství v Permakultuře (CS), z. s. je určeno všem zájemcům o permakulturu, kteří se chtějí dále vzdělávat, udržovat kontakty s podobně zaměřenými lidmi a sdílet své zkušenosti z permakulturní praxe.

Naši členové získávají po zaplacení členských příspěvků nárok na 2 výtisky nové brožurky naší edice Klíč k soběstačnosti, které v daném roce vyjdou, členství se počítá v rámci kalendářního roku.

Členové mají řadu výhod:

 

  • levnější vstupné na naše akce
  • vstup do permakulturní knihovny, která sídlí v Sousedské klubovně na Jižním Městě
  • možnost inzerce na webu a v časopise
  • přednostní účast na akcích pro omezený počet lidí
  • již zmíněné 2 Klíče k soběstačnosti přímo do schránky

 

Zvlášť výhodné je, že mohou na svých projektech organizovat setkání typu 5P (viz sekce Články - Praktické návody na tomto webu) a tak získat cennou pomoc zdarma. Mohou se účastnit vedení organizace a určovat směr její další činnosti. Mohou snáze udržovat kontakty nejen s domácími, ale i se zahraničními permakulturisty, nebo žádat o finanční podporu na vlastní PK vzdělávání (kurzy pro lektory v cizině apod.).

Budete dostávat přednostně avíza všech zajímavých akcí, které pořádáme nebo se na nich podílíme. Jako členové Permakultury (CS), z. s. se zkrátka ocitnete ve středu dění!

Jak se přihlásit?

Vyplňte přihlášku, která je ke stažení níže, nebo všechny údaje napište do e-mailu, a zašlete na pk@permakulturacs.cz. Přihlášku si také můžete sami předepsat na kus papíru a poslat na kontaktní adresu Čebín 203, 664 23 Čebín. Až naše rada schválí vaše členství, oznámíme vám to a zaplatíte členský příspěvek, který činí ročně 500 Kč, pro studenty, seniory, nezaměstnané a lidi na rodičovské dovolené je to 300 Kč.

Ke stažení

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás