O organizaci, Katka Hora

Posláním spolku Permakultura (CS), z. s. je uvádět v život permakulturu, tj. systém navrhování a realizace trvale udržitelných lidských usedlostí založený Billem Mollisonem a Davidem Holmgrenem.

Permakultura uplatňuje principy přírodních ekosystémů, a šikovně kombinuje ověřené tradiční praktiky různých kultur a poznatky vědy.

Co konkrétně ve spolku děláme:

 • ověřujeme a aplikujeme permakulturní principy a postupy na svých zahradách, pozemcích
 • vzděláváme laickou i odbornou veřejnost, pod hlavičkou Akademii permakultury, viz www.akademiepermakultury.cz
 • pořádáme mezinárodně uznávané Úplné kurzy permakulturního designu (PDC - Permaculture Design Certificate), kurzy Úvodní a Pokročilé
 • jsme zapojení do evropské učitelské skupiny www.permateachers.eu

 • vydáváme tiskoviny o permakultuře, najdete je v obchodě
 • pořádáme pravidelnou listopadovou Konferenci na permakulturní téma
 • šíříme informace o permakultuře - přednášky a workshopy na konferencích, veletrzích, slavnostech
 • zprostředkováváme kontakty na permakulturní designér(k)y, lektor(k)y a ukázkové projekty
 • provozujeme Mapu ukázkových permakulturních projektů a Den otevřených vrátek
 • bonusem pro naše členy jsou setkání typu 5P (přátelské pohodové pracovní permakulturní potkávání) přímo na konkrétních pozemcích

 • máme rozsáhlou knihovnu permakulturních a příbuzných publikací, která má dvě pobočky - v Brně a v Praze.
 • knihovna v Brně - výpůjčky jsou možné po domluvě prezenčně na Kamenné (pracoviště Lipky), Kamenná 20, Brno, u Dany Křivánkové, dana.krivankova@lipka.cz.
 • knihovna V Praze - více info zde - obracejte na Jitku Novákovou, mail knihovna@permakulturacs.cz,
 • dole na této stránce, kde si můžete stáhnout seznamy položek obou knihoven.

 • jsme na také na Facebooku, napište, sdílejte, lajkujte...

 • jsme také na Instagramu

Regionální kontakty:

Hledáte v místě, kde žijete, někoho, s kým si o permakultuře popovídat a poradit se? Zde je seznam možností:

Děčínsko - Katka Horáčková, katka.hora@gmail.com

Sadská, Poděbrady - Denisa Tomášková, pkdenisa@volny.cz, 774 252 897

Orlické hory - Zdeňka Pollaková, zdena.pollakova@gmail.com , 728 479 163

Vrchovina - Jana Kotoučková, ekoinfo@centrum.cz, 721 862 692

Východní Morava - Lenka Mořkovská, lm.pkcs@seznam.cz

Brno-venkov - Eva Freibergová, eva.freibergova@post.cz ,  737 513 291

Jižní Čechy - Dáša Haladová, dagmar.haladova@gmail.com

Východní Čechy - Adéla Hrubá, andelah@email.cz

Západní Čechy - Alena Anežka Gajdušková, gajdua@seznam.cz,  731 276 15

Kadaň, Chomutov - Ivana Mertová, imertova17@gmail.com, tel. 606 586 902

Chcete se sami stát naším regionálním kontaktem? Napište na predseda@permakulturacs.cz!


Chcete se zapojit?

Chcete se zapojit do aktivit naší organizace? Napište nám!

Složení Rady spolku Permakultura CS (Katka Horáčková, Jitka Nováková, Lenka Mořkovská, Zdenka Pollaková): rada@permakulturacs.cz

Předsedkyně: Katka Horáčková predseda@permakulturacs.cz

Členské přihlášky: Zdenka Pollaková  pk@permakulturacs.cz

On-line obchod (zahrnuje i předplatné edice Klíč k soběstačnosti) Lenka Mořkovská, obchod@permakulturacs.cz, lm@pkcs.cz, predplatne@permakulturacs.cz

Knihovna Praha a hospodářka spolku: Jitka Nováková knihovna@permakulturacs.cz

Redakce a vydávání: Klíč k soběstačnosti, Kompost Press, PERMAKULT měsíčník: redakce@permakulturacs.cz

Síť a mapa permakulturních projektů: projekty@permakulturacs.cz

pravidělně rozesíláme PERMAKULT - měsíční e-mailový zpravodaj akcí a dalších novinek z permakulturního světa:
k jeho odběru se přihlašte na redakce@permakulturacs.cz

 

Podpořte nás!

Podpořte nás - vaše dary využijeme k šíření permakulturních myšlenek. Přijímáme finanční i věcné dary, dárcům vystavíme darovací smlouvu, aby si svůj příspěvek mohli odečíst od základu daně z příjmů. Jména dárců na přání zveřejníme na našem webu. Napište na predseda@permakulturacs.cz!

 

Ke stažení

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás