Inspirováno přírodou

Permakulturně řešený rodový historický statek z 18. století s domem s rákosovou střechou