Svobodný domek

Našli jsme domov v krásné přírodě, společenství spřízněných lidí a svobodnou školu. Dává nám smysl svobodně tvořit na kousku Země prostor pro naši rodinu, pro živáčky i pro další lidi. Na hektarovém pozemku v podhůří Jizerských hor jsme vytvořili zeleninové záhony, zasadili přes 200 stromů a keřů, vytvořili jezírka a postupně rozšiřujeme pestrost a hojnost úrody.