KomPot: hledání nových cest k potravinám

Kontaktní údaje

O projektu

Občanské sdružení KomPot ve Středoklukách u Prahy je produkční komunitní zahrada fungující na základě principů komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). Podívejme se blíž na inovativní způsoby, jakými tito nadšenci získávají nejen zdravé ovoce a zeleninu, ale i obohacující zážitky z práce s půdou a rostlinami.

 

Pospolitost, práce, zábava i vzdělání

 

Název KomPot je zkratka pro „komunitní potraviny“ a iniciátory projektu byli Honza Valeška a Míla Hilgertová z Pro-Bio Ligy, kteří zde zužitkovali zkušenosti nabyté z první KPZ v Praze i z četných návštěv a vazeb v zahraničí. Míla Hilgertová, jejíž rodina pronajala KomPotu pozemek (0,5 ha), se nakonec stala i jednou ze dvou profesionálnich zahradnic KomPotu se zahradnickým vzděláním. Spolu řídí, co se kdy zasadí, vyseje a určují sled prací až po sklizeň podle všemi schváleného plánu. Odvádí také většinu práce na poli, koordinují práci členů na pozemku, kteří se na chodu a rozvoji zelinářské zahrady podílejí dle svých možností. V průběhu sezony si najímají brigádníky. V současnosti KomPot zásobuje 23 rodin a zdá se, že z hlediska nároků na objem produkce i celkové koordinace komunity je to počet optimální. „Protože kvalitní zemědělství je závislé na přírodních vlivech,“ objasňuje Míla Hilgertová širší souvislosti projektu, „hodláme sdílet rizika i přínosy hospodaření mezi sebou. Chceme totiž venkov, který není ubytovnou pro město, ale žije a poskytuje lidem pospolitost, práci, zábavu, vzdělání.“

 

KomPot je zároveň prostor pro vzdělávací, osvětové a volnočasové aktivity související se zahradnictvím, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu a v širším smyslu s udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé. Ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU se na KomPotu realizuje praktický kurz "Pěstuj ekologicky", určený zahradníkům začátečníkům.

 

Co všechno je tu k vidění

 

Základem pozemku KomPotu je 0,5 ha pole nerozdělené trvalými výsadbami, což umožňuje snadnější obhospodařování, a na kterém pěstují až čtyřicet druhů zeleniny, bylin a drobného ovoce. . Část pozemku je vyhrazena ovocným i domácím divokým dřevinám, vytrvalým bylinám, ploše trávníku pro setkávání a hry dětí a drobným stavbám. Můžete zde vidět kompostovací záchod, zachycování a využití dešťové vody z okapu nebo ohrazení části pozemku z živých vrbových prutů a pěstování vrb formou kopicování. Dále různé druhy kompostů, mulčování, bylinný záhon pro včely i s úlem, smíšené kultury zeleniny. Celý pozemek ohraničuje pomalu se rozrůstající smíšený živý plot, který bude fungovat z návětrné strany také jako větrolam. I když není rozsáhlý, nechybějí zde ani ovocné stromy. Všechny uvedené prvky kromě kompostovacího záchodu jsou společné přírodním a permakulturním zahradám. U permakultury se navíc hodnotí využití pasivních zdrojů energie a uzavírání koloběhu živin a energie. Dalším příkladem je kromě kompostovacího záchodu i využití dešťových vod, které lze ještě zdokonalit.

 

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) má s komunitními zahradami mnoho společného. Obě tyto aktivity spojuje princip environmentálně šetrného, sociálně odpovědného a ekonomicky udržitelného pěstování užitkových rostlin. Více informací o KPZ u nás a tipy, jak a kde se můžete zapojit, najdete na www.kpzinfo.cz.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 35 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Dotazník pro realizátory projektů , Informace pro zájemce

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás