Zahrada k nakousnutí – Permakultura podle Seppa Holzera, Sepp Holzer

Celá kniha je doprovázena fotografiemi z jeho farmy Krameterhof, které dokládají
rozmanitost, bujnost, nápaditost a originalitu, se kterou tento neobyčejný
člověk dělá vlastně docela obyčejné věci, jen místo boje proti přírodě (proti
plevelům, škůdcům, špatným podmínkám apod.) s ní spolupracuje a na základě
neuvěřitelně hlubokých znalostí přírodních zákonitostí je schopen jich využívat
ku prospěchu svému i rostlin a zvířat na svém pozemku, tedy i ku prospěchu celé
přírody.