Úvod do Permakultury

Bill Mollison, Reny Mia Slay

Kniha, vhodná pro zahradkáře, chovatele, architekty a všechny, kteří mají zájem na zlepšovaní života na planetě Zemi.

Najdete v ní spoustu inspirace, jak principy a metody permakultury aplikovat v našich podmínkách s využitím místních zdrojů.

Z obsahu:
– Energeticky úsporné navrhování pozemků a zahrad, metódy plánování a designu.
– Umístění a design domu, integrace budov a rostlin, zdroje z domovních odpadů.
– Městská permakultura: design zahrádky, recyklace a komunitní finanční systémy.
– Nejvýhodnější využití plotů, treláží, skleníků a chladníků.
– Slepičí a prasečí krmní systémy, integrace pastvin a užitkových stromů.
– Ovocné sady, lesní zahrady, domáci les, bezorebné pěstování obilnin.
– Jak ovlivňovat mikroklima kolem domu a v zahrádce.
– Strategie pro budování půdy, vodní hospodářství a priměřené technologie.

– Přílohy: Méně známé rostliny, česko-slovensko-latinsko-anglický slovník.

Některé kapitoly knihy jsou psané v češtině, některé ve slovenštině.

500 Kč

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás