Klíčová dírka č. 33 - 1/2012, Permakultura (CS)


Z obsahu:

Kolobehy živín. Patricie Černáková

Odkud plavete, dusičnany? Jaroslav Záhora, Vojtěch Klusák

LETS: rozleťme se! Alena Suchánková

Městská část Praha 12 kompostuje. Rozhovor s Evou Tylovou. Eva Hauserová

S kompostéry to musíme umět.

Tudy cesta nevede – drtič odpadu

Rostlina: ačokča. Hela Vlašínová