TRANSITION – změna k lepšímu, Kolektiv autorů

Ve světě se stále častěji setkáváme s pojmy jako Transition Towns (města v přeměně) nebo Transition Movement (hnutí přeměny). Jde o společenské hnutí, které se snaží vyrovnávat s ropným zlomem a globálním oteplováním rozvíjením udržitelných, soběstačných, odolných, vnitřně provázaných a tvořivých komunit. Také u nás už najdeme podobné iniciativy, i když často pod jinými názvy...

Autoři: Eva Hauserová, Denisa Tomášková, Miroslav Kundrata, Alena Malíková, Katka Horáčková, Jaroslav Svoboda