Konsenzus

Seeds for Change

PŘÍRUČKA o společném rozhodování pro neziskovky a jiná společenství

Celá tato kniha pojednává o tom, jak dosahovat konsenzu.

 

Tato publikace je @nti-copyright. Prosíme, abyste ji libovolně šířili, kopírovali a přizpůsobovali, s tím, že i výsledek vaší práce zůstane @nti-copyright.

To znamená, že publikaci nevyužijete ke komerčním účelům.

 

Permakultura (CS) financovala překlad a grafickou úpravu této knihy z peněz získaných vydáváním svých publikací.

Chcete nám pomoci vydávat další užitečné příručky? Přispějte nám na účet 2100848710/2010.

Více informací o darování peněz najdete zde: https://www.permakulturacs.cz/article/175/jak-darovat-penize-permakulture-cs-

Děkujeme!

0 Kč

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás