13 - Trvalky

Kolektiv autorů

NOVINKA:

Klíč k soběstačnosti 13

TRVALKY

Plané, kulturní, permakulturní

... o trvalkách v permakultuře jako systému udržitelného designu inspirovaného přírodou, který sází hlavně na vytrvalé rostliny

Brožurka se věnuje tématu permakulturních trvalek a tomu, jak permakultura obsah pojmu "trvalka" mění oproti konvenčním představám.

Přináší články od našich i slovenských autorů o využití a přínosu trvalek nejen v permakulturních zahradách.

V permakultuře mají trvalky daleko širší roli a své důležité místo v designu, protože permakultura jako systém udržitelného designu inspirovaného přírodou odjakživa sází na vytrvalé rostliny spíše než na jednoleté.

Obzvláště teď, kvůli jejich důležitosti z hlediska klimatických změn a hrozícího sucha, protože trvalky se obecně vypořádávají s drsnějšími podmínkami prostředí lépe než letničky.

Obsah:

 • Katka Horáčková: Trvalky v permakultuře
 • Marianna Holušová Ružičková: Použitie trvalek v permakultúrnom designe
 • Martina Kotlandová: Krátké zamyšlení nad domácími trvalkami
 • Adam Baroš: Trvalkové záhony ve veřejném prostoru
 • Eva Hauserová: Bioindikátory
 • Marie Straková: Trávníky, louky, pastviny
 • Čestmír Holuša: Zelená střecha  extrémní stanoviště na zahradě
 • Katka Horáčková: Trvalky pohledem kulinářským
 • Simona Albrechtová: Jedlé i léčivé kořeny a oddenky planých rostlin
 • Katka Horáčková: Množení a pěstování trvalek
 • Věra Žďárská: Trvalky a jejich výživa
 • Marek Semebauer: Trvalky pre hmyz
 • Různé
 

 

 

120 Kč

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás