Poušť, nebo ráj, Sepp Holzer

Průkopní permakultury a zemědělský rebel se v této knize věnuje palčivému tématu přibývajících "přírodních" katastrof, které jsou důsledkem obrovských chyb v zemědělství a lesnictví.

Východiska představuje praktická část knihy.

Těžištěm knihy je vytváření vodní krajiny - budování rybníků a jezer a hospodaření s vodou v souladu s přírodními procesy, v čemž autor spatřuje základ revitalizace každé krajiny.