Encyklopedie soběstačnosti - 2.díl - Farmář, pastevec, sběrač, Eva Hauserová a kolektiv

Encyklopedie soběstačnosti nabízí základní rady a tipy pro ekologické farmaření nebo udržitelné hospodaření.

Seznámíte se s metodami pěstování rostlin bez průmyslových hnojiv a pesticidů, s vhodnými postupy při péči o louky a pastviny, při produkčním sadaření a také při chovu hospodářských zvířat. Zároveň získáte přehled o současné legislativě nebo naleznete i inovativní metody, pasáže o permakulturním hospodaření blízkém přírodě, o rybníkářství, ekologickém vinařství, chovu včel nebo pěstování hub. Kniha nabízí pestrou škálu příkladů z praxe.