Péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání, Lusi Alderslowe, Gaye Amus, Denise Deshaies

 

Příručka vzniklá z evropského projektu Děti v permakultuře (Children in Permaculture) obsahuje návody pro pedagogy, jak do environmentální výchovy dětí ve věku 3-12 let začlenit také prvky z permakultury – hlavně permakulturní etiku a metody designu. Velmi inspirativní náměty a metodiky pro všechny, kdo pracují s dětmi a učí v přírodě.

vydala: Cassiopeia, 2018