Manuál o mikrobiote pri remineralizacii pody v rukách roľníka, Jesús Ignacio Simón Zamora

Příručka kolumbijského autora, přeložená do slovenštiny, čtenáře 
zkratkovitým způsobem provede světem půdních mikrobů a poskytne přehled 
o tom, jak farmáři mohou napěstovávat a aplikovat "spřátelené" 
mikroorganismy na svých pozemcích. K plnému osvojení těchto metod 
doporučujeme absolvovat kurz lektora Timoteje Szabo "Mikrobiológia pody 
v rukách roľníka", viz http://skola.permakultura.sk