аЯрЁБс;ўџ 7ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџџџџџўџџџ 6 !"#$%&'()*+,-./012345ўџџџўџџџ8ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџўџџџўџџџ !"#ўџџџ%&'()*+,-./0123456ўџџџ89:;ўџџџ=>?@Aўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8є9Вq [rёџrNormal$a$1$*$7$5$3$A$9B*ph OJQJCJmHsHKHPJnHtH^JaJ_H9<ўђџё<Default Paragraph Font>Uђџ>Internetov§ odkaz B* ph€>*Dў"DNadpis Є№Єx$OJQJCJPJ^JaJ6B"6 Tlo textud ЄЄŒ /!2 Seznam4"B4Popisek ЄxЄx $6](ўR(RejstYэk $Tџџџџ`"/D#$%ŽР,Ž?D&'()œ Ъ б в  1 C ] ‰   Њ д з и /AXџ€Xџ€Xџ€Xџ€Xџ€Xџ€Xџ€џџ__DdeLink__188_482814884P GTimes New Roman5Symbol3&ArialiюLiberation SerifTimes New Roman7юCalibri5юSimSun3&юArialSюLiberation SansArialGюMicrosoft YaHeiBХh)AЂT‡ќrAƒAќrAA' 0 0€БDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ @mailto:funkce@permakulturacs.czБDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ @mailto:funkce@permakulturacs.czБDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ @mailto:funkce@permakulturacs.cz­DаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ <mailto:rada@permakulturacs.czЉDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ 8mailto:pk@permakulturacs.czЉDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ 8mailto:pk@permakulturacs.czЉDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ 8mailto:pk@permakulturacs.czўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0 px„œЈДШ д р ь ј щ§ Normal.dotm71@€˜ЯX@@f4ЕёEб@№Л"ŸЙвўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ\щ§ HШарьєќ AppVersion DocSecurityHyperlinksChangedLinksUpToDateьЅM №П0DCaolan80 2Tџџ#џџ&џџˆ"""6R$e^v‚ј80 <DУbPD йVnitYnэ Yсd spolku Permakultura (CS), z. s. doplHujэcэ stanovy lenstvэ lenskщ pYэspvky se uhrazujэ v~dy na kalendсYnэ rok, nikoli na dobu jednoho roku od zaplacenэ. lenskщ pYэspvky inэ 500 K /rok, snэ~enщ sociсlnэ pYэspvky jsou 300 K /rok, dobrovolnщ sponzorskщ lenstvэ je 1000 K /rok. Aktivnэ lenovщ mohou po~сdat Radu o snэ~enэ nebo prominutэ lensk§ch pYэspvko a o proplсcenэ cestovnщho. Rada informuje vaechny leny o svщ innosti podle potYeby, nejmщn jednou za tvrt roku, a to e-mailem nebo v sekci Novinky na webov§ch strсnkсch. V§hody lenstvэ lenovщ dostсvajэ periodikum PKCS zdarma (je pokryto z lenskщho pYэspvku). Majэ pYednostnэ prсvo њ asti na akcэch s limitovan§m po tem osob (napY. Exkurze, setkсnэ 5P). Zэskсvajэ slevy na vstupnщm na roznщ akce poYсdanщ PKCS. Ka~d§ len mo~e vyvolat hlasovсnэ Rady na tщma, kterщ poklсdс za dole~itщ. Doporu enэ pro leny Pokud len neabsolvoval ~сdn§ permakulturnэ kurz, do roka od vstupu do spolku si doplnэ alespoH њvodnэ permakulturnэ kurz, nebo se zњ astnэ setkсnэ 5P. Rada lenem Rady se mo~e stсt len spolku, kter§ je minimсln jeden rok lenem Permakultury (CS), z. s. a њspan absolvoval кpln§ kurz permakulturnэho designu (PDC Permaculture Design Certificate). PYi volb leno Rady dсvс valnщ shromс~dnэ pYednost lidem, kteYэ budou zсroveH posobit jako koordinсtoYi pracovnэch skupin/pobo n§ch spolko/projekto. Pokud se nenajde koordinсtor z Yad Permakultury (CS), mo~e b§t koordinсtorem pracovnэ skupiny/pobo nщho spolku/projektu i ne len Permakultury (CS) Rada mo~e v mezidobэ mezi Valn§mi shromс~dnэmi leno kooptovat dalaэ leny podle potYeby. Hlasovсnэ Rady Permakultury (CS), z. s. formou e-mailu: Nсmt k diskusi a hlasovсnэ mo~e do Rady poslat nejen jejэ len, ale kter§koli Yсdn§ len PKCS. Nсmt k diskusi se projednс zpravidla do t§dne. Pak osoba, kterс s nсmtem pYiala, zformuluje hlasovacэ otсzku nebo otсzky a vyzve k hlasovсnэ, kterщ probhne zpravidla do tYэ dno. V pYэpad potYeby se cel§ proces mo~e urychlit, nebo je-li to vhodnщ, diskuse se mo~e vynechat. Osoba, kterс hlasovсnэ vyvolala, bude po skon enэ stanovenщ lhoty kontaktovat telefonicky ty leny Rady, kteYэ nereagovali, aby zjistila jejich nсzor. PYэsluanщ e-maily archivuje pYedseda nebo povYen§ len Rady. O сstkсch do 1000 K mo~e pYedseda rozhodovat samostatn, vyaaэ vydсnэ dсvс odsouhlasit rad. Souhlas s v§daji nad 50 000 K musэ b§t podepsсn nejmщn dvma radnэmi. Mana~er Obchodu nakupuje produkty k prodeji podle vlastnэ њvahy, v mezэch dan§ch rozpo tem na dan§ rok. KoordinсtoYi projekto, pobo n§ch spolko a pracovnэch skupin KoordinсtoYi majэ na starosti v~dy ur itou oblast innosti spolku. Koordinсtor uzavYe se statutсrem spolku mandсtnэ smlouvu nebo њstnэ dohodu, kterс definuje jeho њkoly a odpovdnosti. Ty pak mo~e delegovat na jednotlivщ leny pracovnэch skupin, ale odpovdnost za plnnэ њkolo ponese nadсle on sсm. Pokud si to koordinсtoYi pYejэ, dostсvajэ na vdomэ veakerou agendu rady. Krom toho je agenda Rady (dokumenty, zсznamy o hlasovсnэ rady a rozhodnutэch Kruhu) zveYejnna on-line (webovщ strсnky spolku, cloudovщ њlo~iat). lenovщ Rady a koordinсtoYi majэ pYidleny e-mailovщ adresy typu jmщno@permakulturacs.cz nebo HYPERLINK "mailto:funkce@permakulturacs.cz"funkce HYPERLINK "mailto:funkce@permakulturacs.cz"@ HYPERLINK "mailto:funkce@permakulturacs.cz"permakulturacs.cz, rada mс hromadn§ email HYPERLINK "mailto:rada@permakulturacs.cz"rada@permakulturacs.cz, adresa HYPERLINK "mailto:pk@permakulturacs.cz"pk HYPERLINK "mailto:pk@permakulturacs.cz"@ HYPERLINK "mailto:pk@permakulturacs.cz"permakulturacs.cz slou~э podle dohody k administrativ, napYэklad k pщ i o lenskou zсkladnu. Podle potYeby je mo~nщ pou~эvat slu~ebnэ SIM karty a telefony. Konkrщtnэ funkce koordinсtoro: Mana~er Obchodu Koordinсtor Akademie permakultury Editor Koordinсtor Sэt ukсzkov§ch projekto Koordinсtor akcэ (evento) Fundraiser Koordinсtor webu, sociсlnэch webo a propagace Zсstupci aktivnэch regionсlnэch center Dalaэ funkce mo~e Rada vytvсYet operativn podle potYeby. Kruh (grщmium pracujэcэ na zсklad sociokratickщho modelu) Zсsadnэ rozhodnutэ o agend, kterс se t§kс oblastэ innostэ Koordinсtoro, a takщ prob~nщ rozhodovсnэ o krсtkodob§ch cэlech strategickщho plсnu se uskute Hujэ v Kruhu (grщmiu) tvoYenщm leny Rady, Koordinсtory a pYэpadn dalaэmi leny PKCS, kteYэ majэ zсjem se tohoto procesu њ astnit. Kruh se schсzэ osobn (v reсlu, nikoli on-line), nejlщpe 4x za rok. Jeho rozhodnutэ se djэ konsentem. Rozhodnutэ jsou zveYejHovсna on-line (webovщ strсnky spolku, cloudovщ њlo~iat). Kruh pYedklсdс Valnщmu shromс~dnэ strategick§ plсn na nadchсzejэcэ 1-2 roky. HospodaYenэ HospodсY, PYedseda a Rada pYedlo~э Valnщmu shromс~dnэ v~dy rozpo et na dalaэ rok. Rozpo et pYedem projde takщ jednсnэm Kruhu. (Poznсmka k budoucэ њprav relisti tjaэ je pYedlo~it rozpo et a~ v dubnu, VS se obvykle konс v њnoru.) Ka~d§ Koordinсtor hledс vlastnэ finan nэ zdroje pro svoji oblast aktivit, ale v pYэpad potYeby jsou mo~nщ pYesuny financэ mezi jednotliv§mi aktivitami. Spolek mс tyYi transparentnэ њ ty u FIO banky: њ et KancelсYe, Obchodu, Akademie permakultury a jeden veden§ v EUR. Dalaэ њ ty je mo~nщ zaklсdat podle potYeby. Pobo nщ spolky: Doporu uje se, aby koordinсtor/pYedseda pobo nщho spolku byl lenem Rady, nebo se alespoH њ astnil vtainy Kruho. Doporu uje se, aby vaechna rozhodnutэ hlavnэho spolku, t§kajэcэ se pobo nщho spolku, schvсlila takщ rada pobo nщho spolku. Je mo~nщ zvс~it mo~nost, ~e lenovщ pobo nщho spolku platэ pYэspvky pYэmo na њ et pobo nщho spolku, nikoli na њ et spolku hlavnэho. Akademie permakultury (APK) Je pracovnэ skupina se samostatn§m њ tem, webem a radou. Mс i externэ leny ( lenstvэ v PKCS nenэ podmэnkou.) Podmэnkou lenstvэ v APK je absolvovan§ PDC (Permaculture Design Certificate), ideсln takщ DPD (Diplom permakulturnэho designщra), a samostatnщ lektorovсnэ permakulturnэch kurzo minimсln IPC (Introduction to Permaculture). APK se zab§vс permakulturnэm vzdlсvсnэm, ur uje svс vnitYnэ pravidla pro prсci s aspirujэcэmi nov§mi lektory, stanovuje pravidla pro zэskсvсnэ eskщho DPD. LektoYi odvсdjэ pYэspvek na њ et PKCS (za propagaci kurzo a provoznэ v§lohy jako њ etnictvэ). KancelсY Permakultury (CS), z. s. Mo~e b§t virtuсlnэ, doplHuje ji sklad (archiv). Pracovnэkem (zamstnancem) kancelсYe Permakultury (CS), z. s., se mo~e stсt jen len Permakultury (CS), z. s., kter§ je minimсln jeden rok lenem Permakultury (CS), z. s. a њspan dokon il pYed nсstupem do v§konu funkce кpln§ kurz permakulturnэho designu (PDC). Pracovnэk v kancelсYi obdr~э slu~ebnэ SIM kartu nebo telefon a slu~ebnэ e-mailovou adresu. Jednotlivэ pracovnэci (zamstnanci) budou povYeni odpovdnostэ za ur itщ њseky prсce, jak bude stanoveno v mandсtnэ nebo pracovnэ smlouv. Pracovnэk (zamstnanec) mo~e delegovat prсci na jinщho lena organizace, ale odpovdnost za plnnэ sv§ch њkolo ponese on sсm Pracovnэci kancelсYe se њ astnэ jednсnэ Kruhu. Doporu enou prioritnэ nсplnэ kancelсYe s placen§mi zamstnanci je: - sprсva zamstnanco - ve spoluprсci s Radou a Kruhem vytvсYenэ plсno krсtkodob§ch i dlouhodob§ch, osvtovс a informa nэ innost, zodpovэdсnэ dotazo, e-mailov§ zpravodaj, koordinace pracovnэch skupin a projekto, pomoc jednotliv§m projektom s propagacэ, zprostYedkovсnэ kontakto vn i uvnitY organizace, pщ e o webovщ strсnky organizace a o sociсlnэ weby, fundraising, udr~ovсnэ kontakto s permakulturnэmi organizacemi jin§ch zemэ aj. Zmny tohoto vnitYnэho Yсdu schvaluje Rada jednomysln nebo nejv§a s chybjэcэm jednэm hlasem, nebo Valnщ shromс~dnэ leno nadpolovi nэ vtainou hlaso. |€P T * P p Ц 8Юј(,4МШ:$RЮŒь№f`‚Оz 8!:!’!”!–!Ђ!Є!І!ў!"""""`"ічеУУччеччччеББеЊЊЊЊЊччУУУчечУчЊЊЈ Ј—ЈЈЈ‚ЈЈ0JmH sH ^JOJQJjБU0J^JOJQJjUU ^JOJQJ#6fHqЪ џџџџ^J]OJQJ#6fHqЪ џџџџ^J]OJQJ#5fHqЪ џџџџ^J\OJQJfHqЪ џџџџ^JOJQJ5^J\OJQJ/`"b"d"†"ˆ"К"М"###@#B#T#V#І#Ј#Њ#Ў#А#В#$$$$ $ $\$^$`$‚$„$%š%ž%к%њ%>&L&–&Ъ&р&<'Š'ў'(v(В*",О,Т,и,8-и-к-№-.Ј.Њ./їѕьѕхѕнѕьѕхѕеѕьѕѕЭѕРѕѕИѕьѕххххххххххххххЎхххЎхŸŸŸŸŸŸŸfHqЪ џџ^JOJQJ5^J\OJQJjU0JmH sH ^JOJQJjiUjРUjU ^JOJQJ0J^JOJQJUjbU:/м/1"1@1$23$4(4^4<57<8ќ89B9Ђ9:Ж;~>м>b?Œ?ШBЬBќCDD№ооЬ№оооЗоооооЬ№№АААААААААА ^JOJQJ)65fHqЪ џџџџ^J]\OJQJ#5fHqЪ џџџџ^J\OJQJ#6fHqЪ џџџџ^J]OJQJfHqЪ џџџџ^JOJQJ~€’R V , R r Ш :ањ*,6ОЪ<&TаŽ§ћљїѕѓёяэыщчхуспнлйзегбЯŽю№hР| %œ%ž%м%ќ%@&N&˜&Ь&т&>'Œ'((x(Д*$,Р,§ћљїѕѓёяэыщчхуспнлйзегбЯР,Т,к,Ќ.о/ 1"1B1&23&4(4`4>57>8ў89D9Є9И;€>о>d?Ž?§ћљїѕѓёяэыщчхуспнлйзегбЯŽ?ЪBЬBўCDD§ћљїѕ0А‚. АЦA!Аn"Аn#n$n2P1№0pfцџџ3P(20 ScaleCrop ShareDocщ§12.0000 Root Entryџџџџџџџџ РF€CompObjџџџџjOle џџџџџџџџ1Tableџџџџџџџџ%Data џџџџџџџџџџџџ$ЛSummaryInformation(џџџџ7@WordDocumentџџџџџџџџџџџџ 2TDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ<h