Úplný kurz permakulturního designu v Praze

  • místo: Toulcův dvůr, Praha 10
  • termín: 29.01.2016 16:00
  • lektoři: Katka Horáčková, Eva Hauserová, Alena Gajdušková, Marek Kvapil a další - viz program kurzu
  • pořádá: Permakultura(CS)
  • typ: Kurz
  • kontakt: courses@permakulturacs.cz http://www.toulcuvdvur.cz +420.737537393

O události

Úplný kurz permakulturního designu se bude konat během pěti zimních a jarních víkendů, celkový rozsah bude 75 hodin výuky.

Jedná se o mezinárodně uznávaný formát kurzu (PDC - Permaculture Design Certificate), který vám otevře dveře k dalšímu permakulturnímu vzdělávání ve světě (učitelské kurzy, kurzy pokročilého designu atd.) V Praze se takový kurz koná vůbec poprvé. Učitelský tým tvoří nejzkušenější lektoři ze západní částí ČR, s přispěním několika Moraváků :-). V kondenzované podobě získáte základy obecné a krajinné ekologie, pedologie, metodiky designování udržitelných systémů včetně jedlých lesních zahrad, se zaměřením na rodinné zahrady a malá hospodářství, a vypracujete si vlastní individuální designy a jeden společný design lokality v areálu Toulcova dvora. Kurz pokrývá i etické otázky, sociální aplikace permakultury, ekonomické alternativy a budoucí perspektivy naší společnosti.  

Cena kurzu je 9000 Kč, pokud se přihlásíte do 31. 12. 2015, pak jen 8000 Kč. Studenti získají zdarma řadu bonusů, např. tiskoviny vydávané Permakulturou (CS), zajímavá semínka apod. Stravování a ubytování si účastníci zajišťují individuálně, na Toulcově dvoře je velmi dobrá jídelna a ubytovna.

Maximální počet účastníků je 18, v současnosti je již kurz naplněn, ale můžete se hlásit jako náhradníci. Přihlášky a dotazy posílejte na courses@permakulturacs.cz

Program kurzu (ještě mohou nastat drobné odchylky):

 

1. LEDEN - 29. - 31. 1.

Pátek

Úvod, orientace, vzájemné představení – Eva Hauserová, Katka Horáčková

Co je permakultura, historie a souvislosti

Metody učení, kreativita, systémové myšlení

PK etika, úvod do PK principů

Sobota

Jak funguje příroda - základy ekologie – Eva Hauserová

Ekologie lesa a role lesa v biologických procesech planety: vodní cyklus, cyklus živin, sukcese atd.

Potravinové pyramidy, koloběhy prvků a energií…

Analýza prvku designu (vstupy, výstupy)

Praxe – pozorování krajiny

Voda - Alena Gajdušková

Vodní cykly v krajině

Management vody a strategie zadržování a skladování vody, kontrola eroze, konstrukce vodních nádrží a terénní úpravy, Keyline design…

Neděle

Půda Alena Gajdušková

Základy nauky o půdě, typy půdy, půdní profily...

Péče o zdravé živé půdní ekosystémy a procesy, mulčování, testování půdy a náprava častých problémů s půdou, minimalizace orby a rytí, kompostovací procesy.

Praxe – analýza půdy

Zadání domácího úkolu: připravit individuální designy, na nich se procvičí probraná témata

 

2. BŘEZEN - 4. - 6. 3. 

Pátek

Klima a mikroklima Alena Gajdušková nebo Alena Kopřiva Chadová

Biomy a klimatické faktory a vlivy, klimatická změna.

Hlavní klimatické zóny, strategie pro vlhké, suché, tropické a mírné klimatické oblasti.

Mikroklimata: vytváření specifických mikroklimat prostřednictvím změny faktorů prostředí a strategií designu.

Sobota

Krajina – Jana Kotoučková (nebo Alena Gajdušková)

Druhy krajiny a čtení krajiny, interpretace vrstevnicových map, klíčové body a topografické prvky.

Praxe – mapování, A-rám...

Udržitelný design – Katka Horáčková

Úvod do metodologie permakulturního designu a analýzy pozemku

PK principy a postoje

Sektory

Zóny

Zóna 1 – dům – Katka Horáčková

Výběr pozemku na dům, energeticky a materiálově úsporný design domu, vhodné technologie pro stavby atd.

Zacházení s odpady – šedá voda apod.

Vše se procvičí na individuálních designech

Neděle

Zóna 1 – zahrada – Marek Kvapil

Design zahrady u domu, potravinová zeleň v městských a venkovských oblastech, malé intenzívní zeleninové systémy

Biologický management škůdců a plevelů

Semenaření

Malé zvířecí systémy do domácích zahrad – Dana Kellnerová nebo Alena Gajdušková

 

3. DUBEN - 1. - 3. 4.

Pátek – Dana Kellnerová

Zóna 2 - zvířata: Drůbeží systémy – malé a velké systémy chovu drůbeže ve volném výběhu, slepičí traktory, kurníky, slepičí skleník, kachny, další drobná zvířata.

Vhodné použití zvířat v integrovaných produkčních systémech. Akvaponie.

Sobota

Zóna 2 – Alena Kopřiva Chadová nebo Jana Kotoučková

Sady a jedlé lesy v mírném pásmu, nízkoúdržbové strategie, vrstvy jedlého lesa, výběr rostlin a péče o ně. Implementace designu a plánování celoroční produkce potravin.

Včely – potřeby chovu a pastevní systémy pro včely – Dana Kellnerová

Neděle

Zóna 3 Alena Gajdušková

Větrolamy: umístění, druhy, funkce, výnos, výběr druhů, realizace

Hlavní plodiny: pěstování základních potravin a plodin poskytujících zdroje příjmu.

Systémy chovu do 3. a 4. zóny

Charakteristiky, potřeby chovu, pastevní systémy, výnosy a funkce skotu, ovcí, koz, koní, prasat a dalšího běžně chovaného zvířectva.

Akvakultura.

 

4. KVĚTEN 1 - 6. - 8. 5.

Pátek

Zóna 4 –Jana Kotoučková, Eva Hauserová

Les, užitkové stromy. Design a péče o nízkoúdržbové užitkové lesy. Produkce dřeva, paliva, a dalších výnosů, agrolesnictví, kopicované lesy a integrované velkokapacitní farmy.

Zóna 5 -Alena Gajdušková

Chráněná území, management vody v krajině, ochrana domácí fauny a flory, útočiště pro ohrožené druhy, obnova zalesnění, volně žijící druhy a jejich management, biokoridory, divoké potraviny a ekologie obnovy.

Plané rostliny – využití

Interview s klientem, začátek designování ve skupinách – zadání přímo na Toulcově dvoře

Sobota – Alena Kopřiva Chadová, Denisa Tomášková

Vzorce v přírodě a v designu

design domácí zahrady, jedlého lesa

proces designu

analýza pozemku

Praxe: vlastní designy individuální a ve skupinách

Možnost praxe v nějaké realizaci v areálu TD - kompost, zvýšený záhon, jezírko…

Neděle – Alena Kopřiva Chadová, Jana Kotoučková,Denisa Tomášková

Pokračování procesu designu – vytváření projektu na papíře

Práce s milimetrovým papírem, pauzáky, kolečky – stromy, posouvání prvků po plánku atd.

Počítačové nástroje designu

Samostatný design ve skupinách, konzultace lektorů

 

5. KVĚTEN 2 - 20. - 22. 5.

Pátek

Sociální ekologie - Jan Froněk

Aplikace permakultury na lidská společenství

Sociokracie, holakracie

Možnost konzultací individuálních designů (doladění před obhajobou v neděli)

Sobota

Bioregiony – Alena Kopřiva Chadová

Komunity, cohousing, ekovesnice

Komunitní plánování, nakládání s odpady

Permakultura ve městě, komunitní zahrady, městské farmy a další komunitou podporované zemědělské systémy (KPZ).

Ekonomické alternativy (LETS, komunitní ekonomika, etické investice, přístup k půdě...)

Permakultura v akci – Katka Horáčková, Denisa Tomášková

Lokální a globální permakulturní sítě a organizace, další možnosti PK vzdělávání.

Perspektivy - vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny…

Praxe – dokončení designů

Neděle

Prezentace individuálních designů, obhajoba, předání certifikátů, oslava – Akademie permakultury, Katka Horáčková

 

 

Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
28.8.20 - 30.8.20 Hospodaření s vodou na pozemku a stavba zahradního jezírka Denisa Tomášková / Akademie permakultury, koordinátor Mirka Frydrychová Velký Vřešťov u Hradce Králové kurz
15.1.21 - 11.4.21 PDC 2021 - úplný kurz permakulturního designu v Praze a Žďárci u Skutče Denisa Tomášková, Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Praha (místo upřesníme) a Žďárec u Skutče kurz
28.8.20 - 30.8.20 Letní konvergence Permakultury (CS) Permakultura (CS) Sedloňov, Orlické hory setkání
5.9.20 - 6.9.20 IPC - Úvod do permakultury a zakládání zahrady Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Divočina - komunitní zahrada a ekocentrum, Malešov 70, Malešov u Kutné Hory, www.divocinamalesov.cz kurz
12.9.20 Den otevřených vrátek na permakulturních projektech 2020 Permakultura (CS) Po celé ČR setkání
2.10.20 - 4.10.20 Permakultura a jedlá lesní zahrada Katka Horackova / Permakultura Slovensko Hlavná 19, 010 09 Žilina, Slovenská Republika kurz
3.10.20 - 4.10.20 Spolupráce s mikroby na zahradě Eva Hauserová / Akademie permakultury, koordinátor Mirka Frydrychová Sousedská klubovna, Bohúňova 13, Praha 11 – Jižní Město, mezi stanicemi metra C Háje a Opatov . Některá praktická cvičení budeme dělat v blízké komunitní zahradě Vidimova. kurz
10.10.20 - 11.10.20 Rekonstrukce staré zahrady v permakulturním duchu s úvodem do permakultury Denisa Tomášková / Akademie permakultury, koordinátor Mirka Frydrychová Jizbice u Nymburka kurz
12.11.20 - 12.11.20 Ůvod do permakultury a pěstování zeleniny Denisa Tomášková / Akademie permakultury, koordinátor Mirka Frydrychová Praha kurz
14.11.20 - 15.11.20 Permakulturní konference 2020 Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání
17.10.20 - 18.10.20 Permakulturní design lidských společenství Eva Hauserová, Ivana Mertová / Akademie permakultury, koordinátor Ivana Mertová Spolek RADKA, Kpt. Jaroše 630, Kadaň kurz
31.10.20 - 1.11.20 Permakulturní design lidských společenství Eva Hauserová, Ivana Mertová / Akademie permakultury, koordinátor Ivana Mertová Sousedská klubova, Bohúňova 13, Praha kurz
7.11.20 - 8.11.20 Permakultura a zakládání zahrad - pěstování pro sklizeň a semenaření Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora 147, 40746, Krásná Lípa kurz

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
14.8.20 - 16.8.20 Letní hrušně, jabloně a slivoně ČSOP Meluzína Praha, Michelská 5 ostatní
14.8.20 - 16.8.20 Bylinky s Vláďou Vytáskem Vláďa Vytásek / Hledání rovnováhy Klášterecká Jeseň seminář
15.8.20 - 23.8.20 Velké letní setkání Zeměsouznění Zemesouzneni.cz Skryje na Rakovnicku setkání
18.9.20 - 19.9.20 Mezinárodní konference Děti v permakultuře Children in Permaculture Holandsko setkání
26.9.20 Přírodní zahrádka v babím létě Eva Hauserová / Naučmese.cz Praha kurz
21.8.20 - 26.8.20 Letní škola ochrany klimatu Veronica Hostětín, Bílé Karpaty seminář
10.10.20 NGO Market Forum 2000 Praha, Střelecký ostrov setkání
26.11.20 Cirkulární (bio)ekonomika INCIEN Praha, Hybernská 4 seminář
18.9.20 - 20.9.20 Festival Evolution Festival Evolution Praha, Výstaviště Holešovice setkání
27.9.20 Zero Waste Festival Pražská tržnice Praha, Holešovická tržnice setkání
15.9.20 Úplný kurz permakulturního designu Alena a Milan Suchánkovi / Permanet Baliny u Velkého Meziříčí kurz
18.9.20 - 20.9.20 Design permakulturní zahrady Marek Kvapil / Potravinové zahrady Brno, Rozmarýnek kurz
3.10.20 Množení rostlin a semenaření Alena a Milan Suchánkovi / Permanet Růžďka na Valašsku kurz
30.9.20 - 30.9.20 Konference Zpátky k jídlu Margit Slimáková, Jan Valeška, Hanka Zemanová a další / Národní zemědělské muzeum Praha 7, Kostelní 44 setkání
3.10.20 Biojarmark Národní zemědělské muzeum Praha ostatní

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Dotazník pro realizátory projektů , Informace pro zájemce

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás