Zemřel Bill Mollison, zakladatel permakultury, Ivana Mertová

V neděli mě zastihla smutná zpráva: zemřel zakladatel permaltury Bill Mollison, bylo mu 88 let. Když se k vám taková neradostná informace dostane, máte asi tak dvě možnosti: litovat odchodu dobrého člověka nebo myslet na to, co výjimečného tu zanechal. 

Bill Mollison stál u zrody permakultury jako designového systému pro trvale udržitelný život. Byla to jeho reakce na děsivý komerční systém, který vše převádí na peníze a ničí cokoliv, co nepřináší zisk. Permakulturu popsal Bill Mollison v knihách Permaculture I, Permaculture II a Permaculture Design Manual. Ty bohužel v češtině ještě nemáme, ale na našem webu si můžete koupit Úvod do permakultury. Je to výborná kniha pro někoho, kdo hledá cestu ze současné kultury bezuzdného konzumu a zároveň vám dá jisté povědomí o tom, jak vlastně permakultura funguje.

Permakultura se šíří a to jak zeměpisně, po celé zeměkouli, tak i na další oblasti lidského života, jako je nakupování, vzdělávání nebo péče o zdraví. Svědčí to o tom, že permakultura něco užitečného přináší. Stále slyšíme o problémech současného světa: ztráta biodiverzity, eroze, změna klimatu, nezaměstnanost, uprchlíci, zdravotní problémy, jistě dokážete vyjmenovat ještě řadu dalších nepojivých informací, které se na nás z médií hrnou. Co může člověk dělat s takovou záplavou negativna? Můžeme rezignovat a strkat před tím vším hlavu do písku. Nebo můžeme něco smysluplného dělat. Permakultura je pro mě zdrojem takových smysluplných činností.
Na youtube lze najít řadu videí s Billem Mollisonem. Existuje čtyřdílná řada Globální zahradník namluvená slovensky, jednotlivé díly se jmenují Tropické oblasti, Suché oblasti, Chladné klimatické pásmo a Permakultura ve městech. Pokud pro vás angličtina není překážkou, doporučuji šestnáctidílný seriál videí na téma permakulturní design.

Přáním Billa Mollisona bylo, aby po jeho odchodu každý vysadil strom. Stromy mají v permakultuře velmi důležité místo. Strom vysadíte jednou, počátku mu věnujete trochu péče, po dlouhé desítky let pak přináší užitek – dává úrodu, stín, zpevňuje svah, poskytuje útočiště ptákům a hmyzu, ovlivňuje mikroklima ve svém okolí. Takže pokud chcete vzdát hold muži, který stál u zrodu permakultury, zasaďte strom.

 

 

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás