Czech PC Association

About the Czech national PC association Permakultura (CS)

The mission of the asociation Permakultura (CS) is to bring the principles of permaculture into practice. We aim at this goal by observing, analyzing and designing permaculture systems and technologies in the local conditions. Our activities are educational and networking - by educating the general community and spreading information in this area. we organize lectures, conferences, courses and practical workshops for wide public, and we issue publications on wide and also specialized permaculture and self-sustainability issues.

For teaching purposes we have founded the Academy of Permaculture, see  www.akademiepermakultury.cz/english.  Every year we organize one or two international courses or workshops in English. For more information about our international courses, please contact us at courses@permakulturacs.cz.

We have created a Czech network of demonstration PC sites (similar to the British LAND), which we present on this website here: http://www.permakulturacs.cz/#mapanchor

We are just in the process of renewing a Diploma pathway – structure and support for getting the DAPD (diploma of applied permaculture design), together with Permakultura Slovakia (Slovakian permaculture association).

 

 For 2020 we prepare these courses:

Introduction to Permaculture with Katka Horáčková, Prague:

https://www.akademiepermakultury.cz/course/introduction-to-permaculture-in-english-2020-03-27

 

 

We can organize the Introduction to permaculture in English in Prague or in Merboltice (Northern Bohemia) for at least 8 applicants - write your request to courses@permakulturacs.cz

 

stay tuned to find out

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás