Nakladatelství Kompost Press: etické investování zahajuje, Eva Hauserová

Chcete někam smysluplně uložit své úspory a pomoci dobré věci? Půjčte nám na naše vydavatelské projekty a kromě dobrého pocitu získáte i různé bonusy.

Náš spolek Permakultura (CS) plánuje vydávání kvalitních překladových i původních publikací o permakultuře, abychom na českém trhu měli dostatek permakulturní literatury v našem jazyce. Proto zakládáme nakladatelství Kompost Press. Peníze na vydávání chceme získávat nekonvenčním způsobem – nabídkou etického investování.

Jak bude všechno probíhat a co naše podílníky čeká?

1) Rozhodnete se nám půjčit nějakou částku od 10 000 Kč výš na dobu nejméně dvou let.

2) Uzavřete s námi smlouvu o zápůjčce, která stanovuje bližší podmínky:

- Na co je půjčka určena

- Podmínky předčasného vrácení zápůjčky (tříměsíční výpovědní lhůta) a vrácení zápůjčky po uplynutí dvou let (do tří dnů od vyžádání)

- Podílník získává úrok ve výši 2 % zápůjčky ročně (tedy například z 10 000 Kč to je 200 Kč ročně)

3) Peníze budou uloženy na transparentním účtu 2100848710/2010, odkud budou také odcházet výdaje za tisk, překlady, grafiku a další. Každý z našich podílníků bude čtyřikrát ročně dostávat e-mailový zpravodaj o dění v našem nakladatelství a navíc si bude moci kdykoli vyžádat od koordinátorů projektu informace o tom, do čeho byly vloženy jeho peníze.

4) Podílníci budou od Permakultury (CS) příležitostně dostávat dárky jako poděkování (podle sezóny, například volný vstup na konferenci, semínka a podobně).

5) Knihy budeme vydávat postupně podle toho, kolik vybereme peněz. Podílníci si budou moci odkoupit vydané tituly za velkoobchodní cenu (tím například lektoři získají výhodně příručky pro své kurzy, ostatní dárky pro přátele apod.).

A co se chystáme vydat?

1. Aranya, Permaculture Design step by Step (Permakulturní design krok za krokem)

Velmi šikovná příručka zkušeného britského designéra, kde jsou shrnuty a názorně ilustrovány základní postupy permakulturního designu. Přeložila Pavla Kosinová.

2. ve spolupráci s nakladatelstvím Dharmagaia:

Toby Hemenway, Gaia´s Garden (Zahrada Gaii)

Základní, ve světě velmi populární kniha o tom, jak proměnit svůj pozemek v rajskou zahradu a současně změnit celý svůj život tak, aby byl harmoničtější, smysluplnější a měl blíž k přírodě. Přeložila Pavla Kosinová.

3. dotisky rozebraných brožurek edice Klíč k soběstačnosti:

Klíč k soběstačnosti 1 – Malá velká voda (Všechno, co potřebujete vědět o vodě na pozemku)

4. tip do budoucna:

Tomas Remiarz, Forest Gardening in Practice (Lesní zahrady v praxi)

Kniha britského lektora, který učí kurzy i v ČR, o konkrétních britských projektech lesních zahrad nejrůznějšího typu. Kniha je velmi inspirativní a uvádí příklady nejen zahradních, ale také sociálních a komunitních řešení.

 

Chcete se do našeho chystaného projektu zapojit jako podílníci? Máte nějaké otázky?

Pište na nakladatelstvi@permakulturacs.cz

 

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás